Roolipelaaminen

Mitä on roolipelaaminen?


"Roolipelaaminen on vuorovaikutteisen kerronnan muoto, jossa osallistujat eläytyvät kuvitteellisten hahmojen rooleihin.-- Pelien juoni muotoutuu ja kehittyy osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa eräänlaisena improvisaationa. Ennalta määrätyn käsikirjoituksen osuus rajoittuu roolipeleissä kertomuksen tausta-asetelmiin ja lähtökohtiin." (Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Roolipeli, viitattu 12.1.2021)


Roolipelit voidaan jakaa ainakin neljään päätyyppiin:


Pöytäroolipelit

Pöytäroolipeleissä pelaaminen tapahtuu keskusteluna pelaajien ja pelinpitäjän välillä. Peleissä sovelletaan sovittua sääntöjärjestelmää. (Esimerkiksi D&D e5, GURPS, jne.) Hahmojen taidot ja ominaisuudet määritellän sanoin ja numeroin, jotka on kirjattu hahmolomakkeelle (paperinen tai digitaalinen).


Live-roolipelit /Larppi

Live-roolipeleissä pelaaminen tapahtuu näytellen. Pelaajat esittävät hahmoaan fyysisesti ja myös pukeutuvat hahmoksi ja pelipaikka lavastetaan pelin miljööhön sopivaksi. Peleissä käytetään myös ennalta sovittuja sääntöjä hahmojen välisten tapahtumien kuvantamiseen (esimerkiksi tappeluiden).


Internet-roolipelit

Internet-roolipelaamista kutsutaan myös foorumipelaamiseksi. Peliä pelataan kirjoittamalla vuoropohjaisesti tarinaa hahmoihin eläytyen. 


Tietokone-roolipelit

Monissa tietokonepeleissä on roolipelien omnaisuuksia. Tyypillisiä elementtejä ovat tarina/juoni, sivujuonet ja tehtävät, kokemuspisteet, hahmoluokat ja hahmokehitys. Lisäksi monet pelit mahdollistavat roolipelaamisen toisten pelaajien kanssa. (Esimerkiksi Final Fantasy, Diablo ja World of Warcraft)


Lähteet:

 https://fi.wikipedia.org/wiki/Roolipeli, viitattu 12.1.2020

 https://fi.wikipedia.org/wiki/Live-roolipelaaminen, viitattu 12.1.2020

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokoneroolipeli, viitattu 12.1.2020