Roolipelaaminen

Roolipelaaminen on yhteistä tarinankerrontaa, jossa osallistujat voivat vaikuttaa tarinan kulkuun käytetyn pelin sääntöjen mukaisilla sekä yhdessä sovituilla muilla tavoilla.

Erilaiset roolipelit käyttävät eri tapoja ilmaista tarinan tapahtumia. Alla on lista KuRon toiminnan kannalta tärkeimmistä roolipelaamisen muodoista.

Pöytäroolipelit (ttrpg)

Pöytäroolipelit käyttävät erilaisia sääntöjärjestelmiä tarinan muodostamiseen keskusteluna pelaajien kesken. Säännöt kertovat, mitä kukin pelaaja voi tehdä osana tarinaa. Usein pelit erottavat toisistaan ensisijaisesti yksittäisiä hahmoja pelaavat pelaajat sekä tapahtumien kulisseista ja sääntöjen soveltamisesta vastaavan pelinjohtajan. Yleensä halutut muutokset tarinan kulussa eivät riipu pelkästään niiden yrittämisen kuvaamisesta, vaan niiden ratkaisemiseen käytetään myös apuvälineitä ja -keinoja kuten noppia, korttipakkoja tai kivi-paperi-sakset-peliä. Sääntöjen mukaiset arvot ja muut muistiinpanot usein myös kirjoitetaan pelin mukaisille hahmolomakkeille, jotka voivat olla paperisia tai sähköisiä.

Joitakin esimerkkejä pöytäroolipelien sääntöjärjestelmistä ovat

  • Dungeons & Dragons ja Pathfinder -pelien eri versiot,
  • Lasers & Feelings ja muut yhden sivun säännöstöt,
  • Dungeon World ja muut PbtA-pelit (Powered by the Apocalypse),
  • Blades in the Dark ja muut FitD-pelit (Forged in the Dark),
  • Cyberpunk-pelin eri versiot,
  • Call of Cthulhu -pelin eri versiot, ja
  • GURPS (Generic Universal RolePlaying System).

Voit osallistua vapaaehtoisten järjestämiin kertapeleihin KuRon yleisissä pelipäivissä. Yleensä nämä kertapelit eivät vaadi aiempaa kyseisen sääntöjärjestelmän osaamista tai aiempaa muuta pelikokemusta.

Lisäksi paikalliset pelien vetäjät ilmoittavat usein suunnittelemistaan peleistä KuRon Discordissa. Voit ilmoittaa tätä kautta olevasi kiinnostunut osallistumaan näihin peleihin.

Liveroolipelit (larp)

Liveroolipelit eli larpit ovat tarinoita, joissa osallistujat näyttelevät omia roolejaan pelikertojen järjestäjien määrittämissä puitteissa. Eräässä mielessä kyse on improvisoidusta näytelmästä, jonka ainoa yleisö ovat muut pelaajat. Useimmiten kukin pelaaja näyttelee pelikerran aikana yhtä roolia, jonka hänelle ovat joko antaneet pelikerran järjestäjät tai jonka hän on määrittänyt itselleen pelin sallimissa puitteissa. Suomessa on yleisempää, että pelikerran järjestäjät kirjoittavat kaikkien hahmojen yleiset kuvaukset ja toimittavat ne mukaan ilmoittautuneille pelaajille.

Liveroolipelit voivat sisältää tarinan ulkopuolisia sääntöjä, joiden avulla ratkotaan tarinan sisäisiä kiistatilanteita. Esimerkiksi kahdesta hahmosta toinen voi sääntöjen mukaan aina nolata jokaisen häntä sanallisesti haastavan toisen hahmon, jolloin kyseisen hahmon pelaaja voi ilmoittaa tästä sovitulla tavalla pelaajalle, jonka hahmo haastaa häntä sanailemaan. Kyseinen tilanne näytellään näiden sopimuksien puitteissa ja nolatun hahmon pelaaja voi esimerkiksi joutua pitämään loppupelin ajan rintaneulaa, joka kertoo muille hänen hahmonsa häpeästä.

Tärkein liveroolipelejä määrittävä periaate on kuitenkin omaan hahmoon eläytyminen eli kyseisen henkilön kuvauksen mukaisten toimien tekeminen ja tunteiden tunteminen suhteessa pelin tapahtumiin. Tältä osin on kyse heittäytymisestä kyseiseen rooliin oman tulkinnan siitä sekä omien mukavuusrajojen puitteissa.

Pelien pituus vaihtelee muutamasta tunnista useaan päivään. Niihin ilmoittaudutaan usein useita viikkoja ennen niiden pelaamista, ja usein ilmoittautumiseen liittyy pelimaksu. Näillä pelimaksuilla kustannetaan tapahtuman järjestäminen, koska liveroolipelit vaativat usein lavastusta, tarjoilua ja tilojen vuokraamista.

KuRon Discordissa on erillinen kategoria liveroolipeleille. Eri peleistä varsinkin lähiseuduilla ilmoitetaan usein tämän kategorian #tarjolla-kanavalla. KuRon jäsenillä on alennetut ilmoittautumismaksut KuRon ja Joensuun Mannun Vartijoiden järjestämiin ja tukemiin liveroolipeleihin.